บริการ

การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 091-4594918 (คุณจรูญรัตน์)
E-mail: fagrjrp@ku.ac.th

บริการเปิดแหล่งเรียนรู้ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แมลง

สามารถติดต่อได้ที่ 02-9428350 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมฯ)
(เปิดบริการให้เฉพาะที่มีหนังสือนำมาจากหน่วยงานต้นสังกัด)

บริการตรวจวิเคราะห์แมลง

สามารถติดต่อได้ที่ 02-9428356, 091-4594918 (คุณจรูญรัตน์)
E-mail: fagrjrp@ku.ac.th

KU Insect Shop

บริการจำหน่ายอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแมลง
สามารถติดต่อได้ที่

- คุณอารีรัตน์ -->> ID Line: runaway121
E-mail: kh.areerat@gmail.com

- คุณนววรรณ -->> ID Line: wawanz
E-mail: wawan1128@gmail.com

โทรศัพท์ 02-9428350, 02-9428356 โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ FB: "KU Insect shop"

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center)

Bee Learning Center
ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมฯ)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถติดต่อได้ที่ ผศ.ชามา อินซอน โทรศัพท์ 085-9908996
หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: "Bee Learning"

การขอนำข้อมูล Update บน Website หรือ Facebook ภาควิชากีฏวิทยา

บริการสำหรับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

การขอใช้ห้องออนไลน์ ภาควิชากีฏวิทยา

ขอให้บริการบัญชี Zoom และ WebEx เฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นิสิต [ที่มีสถานะเป็นปัจจุบัน]

การสมัครงาน

ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครงาน
และ แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครงาน