บริการ

บริการตรวจวิเคราะห์แมลง

สามารถติดต่อได้ที่ 091-4594918 (คุณจรูญรัตน์)
E-mail: fagrjrp@ku.ac.th

KU Insect Shop

บริการจำหน่ายอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแมลง
สามารถติดต่อได้ที่

- คุณอารีรัตน์ -->> ID Line: runaway121
E-mail: kh.areerat@gmail.com

- คุณนววรรณ -->> ID Line: wawanz
E-mail: wawan1128@gmail.com

โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่
FB: "KU Insect shop"

บริการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แมลง

สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: agrtmc@ku.ac.th

- มีค่าใช้จ่ายตามอัตราที่ภาควิชาฯ กำหนด
- ไม่อนุญาตให้เยี่ยมชมฯ โดยไม่ได้นัดล่วงหน้าตามข้อกำหนด [NO Walk In]