คุณนววรรณ ปรมัตถ์สกุล

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงาน

-

อีเมล

nawawan.pa@ku.th

เบอร์โทรศัพท์

-

ผลงาน เอกสาร รูปภาพ

-